Skoči na vsebino

Česa si želite?

Pozdravljeni!

Vrsto let opažamo, da mnogi podeželski kraji izumirajo in da v sebi nimajo več tistega življenja, ki povezuje in bogati. Vzroke lahko med drugim najdemo tudi v neurejenosti središč vasi, ki so infrastrukturno in vsebinsko gledano lahko pozitiven ali negativen vzpodbujevalec življenja v kraju. Tudi v Begunjah imamo središče neurejeno, zato na svetu krajevne skupnosti že nekaj časa izmenjujemo mnenja in ideje, kako prostor prenoviti in oživiti.

Pri nas izstopata dve zgradbi, ki sta potrebni prenove: gasilski dom in Ranzingerjeva vila. Prenovo bi tudi vsebinsko radi izpeljali tako, da bo rezultat čim bolj optimalen za razvoj kraja in potrebe krajanov. Nekaj predlogov o tem, kaj in kako, je bilo že izrečenih. Želimo pa jih dopolniti z vašimi mnenji, idejami ter konkretnimi predlogi. Vsemu temu je ta anketa tudi namenjena.

Enako velja za pobude v zvezi z razvojem ostalih naselij v krajevni skupnosti, saj se zavedamo, da bi morala biti poleg Begunj deležna večje investicijske pozornosti in projektnih realizacij. Te prav tako pomembne predloge lahko kadarkoli pošljete preko spletne strani, navedene spodaj. Za vaš prispevek in sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Svet KS Begunje

Rezultati ankete

Število vseh prejetih anket je bilo 114, od tega 35 papirnih, 39 oddanih preko interneta ter 40 neveljavnih (očitno enega samega avtorja). Lastnih predlogov/pobud je bilo 82.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za izkazan interes. Smo izredno veseli, da ste se odzvali v takem številu, še posebej pa smo veseli vaših predlogov in pobud.

Največ pozitivnih glasov so prejele vsebine, ki se že sedaj nahajajo v središču, zanimive novosti na vrhu seznama pa so bankomat, pošta odprta cel dan, kulturna dvorana, razne vsebine za druženje in povezovanje občanov preko športa, izobraževanja … ter še posebej izraženo pri mlajši generaciji (ankete oddane preko spletne strani) interes za drugačen tip trgovine, ki je bolj usmerjen v lokalno pridelano hrano, kvaliteto in ne toliko v samo velikost trgovine.

Tabelarični pregled rezultatov je dostopen s klikom na spodnjo sliko. Nižje spodaj pa sledijo še grafični prikazi in objavljene vse pobude.

Združena papirna in internetna anketa

Spodnji graf prikazuje zgoščene rezultate glasovanja za posamezno vsebino tako, da je vidno ločeno število glasov PROTI (rdeča barva) in ZA (modra barva).

Spodnji graf prikazuje zgoščene rezultate glasovanja za posamezno vsebino. V grafu so združeni glasovi ZA in PROTI na način, da se glasovi PROTI odštejejo od glasov ZA. V primeru postavke “večja trgovina” to pomeni, da je bilo 34 glasov ZA, 32 pa proti,
končni rezultat prikazan na grafu pa je 2.

Papirna anketa

Internetna anketa

Rezultati po posameznih vsebinskih sklopih

Ambient

Družbene dejavnosti

Šport

Storitve

Odgovori neveljavnih anket

Po pregledu odgovorov šopa anket  natisnjenih na listih in to vseh 40 na istem tiskalniku, smo se odločili da jih opredelimo za neveljavne. Vseeno pripenjamo graf rezultata, katere vsebine si in katerih ne avtorji teh anketnih odgovorov želijo.

Predlogi in pobude

V okviru odgovorov smo prejeli kar nekaj pobud, ki jih navajamo spodaj nespremenjene.  Vsebino teh pobud bomo obravnavali v prihodnjih sejah sveta KS.

Ceste
Zaradi prehitre vožnje skozi ulico med gasilskim domom in Poljčami (na tem delu se zadržuje in igra veliko otrok in je veliko sprehajalcev in pohodnikov, ker tu vodi pot na Sveti Peter, ter ne nazadnje tudi domačih živali) bi prosili za postavitev ležečih policajev.
Urediti prometno ureditev v centru Zapuž tako, da bi cesta ki pelje iz Radovljice v smeri Begunj postala prednostna, glede na cesto ki pelje v smeri Dvorske vasi. Na samem križišču bi bilo potrebno narediti tudi prehod za pešce. Kar nekaj krajanov ter otrok dnevno stopa preko tega nevarnega križišča.
Odstranitev ležečega policaja pri psihiatrični bolnici.
Nujna ureditev prehoda za pešce poleg pokopališča – izredno nevaren odsek, še posebno, ker je to odsek varne šolske poti. Ali je res varna za osnovnošolske otroke stare od 7 do 12 let?
Zaradi prehitre vožnje skozi ulico med gasilskim domom in avto hišo Citroen v Poljčah (na tem delu se zadržuje in igra veliko otrok in je veliko sprehajalcev, pohodnikov, ker tu vodi pot na sveti Peter, ter ne nazadnje tudi domačih živali) bi prosili za postavitev ležečih policajev.
Zrihtajte najprej cesto
Pločnik Begunje – Poljče, ulična svetilka Begunje – Poljče od trgovine naprej
Pločnik in javna razsvetljava na relaciji Poljče – Begunje na glavni cesti in ne samo stranska pot
Pločnik in javna razsvetljava Poljče – Begunje
Začeti misliti na cestno povezavo Poddobrava – glavna cesta!; Sanirati – preplastiti vaške poti na Zgoši
Skozi Zapuže potrebujemo pločnik in obnovo ceste ter trgovino. Vse preveč tovornjakov gre skozi vas
Omejitev prometa v samem centru Begunj. Postavitev večjega igrišča v okviru parka (piknik prostor)
Nastrešek na avtobusni postaji Poljče v smeri proti Begunjam, ležeči policaji – hitrostne ovire v Poljčah, luč – cestna svetilka nasproti hiše Poljče 17 – zjutraj se ne vidi ko hodijo uporabniki na avtobus, opozorilo za prehitro vožnjo v Poljčah
V Poljčah postriči živo mejo ob Ruesovi ograji, ki zarašča na poljsko pot.
Parkirišče pri trgovini, nujno bankomat, potrebno cestno ogledalo pri pokopališču za pogled v smeri Lesc, saj je zaradi parkiranih vozil pred trgovino nepregledno
Potrebno cestno ogledalo pri pokopališču za vozila iz smeri Jesenic – med 14-o in 16-o če prideš iz Jesenic ne vidiš čisto nič kdo pride iz smeri Lesc proti Begunjam (od Elana gor). Zelo zelo nevarno, ker so pri Mercatorju parkirani avtomobili n se nič ne vidi.
Javna razsvetljava
poenotenje javne razsvetjave skozi vas ( enaka barva svetobe-zdaj ni)
enotna zimska svetlobna dekoracija vaškega centra in glavnih poti
Pločnik Begunje – Poljče, ulična svetilka Begunje – Poljče od trgovine naprej
Kaj pa javna razsvetljava Begunje – Poljče, glavna cesta (Begunje vse razsvetljene)
Javna razsvetljava na relaciji Begunje – Poljče
Javna razsvetljava in pločnik za varno hojo pešcev na glavni cesti Poljče – Begunje
Pločnik in javna razsvetljava na relaciji Poljče – Begunje na glavni cesti in ne samo stranska pot
Pločnik in javna razsvetljava Poljče – Begunje
Nastrešek na avtobusni postaji Poljče v smeri proti Begunjam, ležeči policaji – hitrostne ovire v Poljčah, luč – cestna svetilka nasproti hiše Poljče 17 – zjutraj se ne vidi ko hodijo uporabniki na avtobus, opozorilo za prehitro vožnjo v Poljčah
V Poljčah javna razsvetljava od picerije pod Velbi do garaž; postriči živo mejo ob Ruesovi ograji, ki zarašča na poljsko pot.; Oderuške cene na Sankaški koči??
Kolesarji
BOLJŠA, VARNEJŠA KOLESARSKA POVEZAVA Z RADOVLJICO IN LESCAMI !!
kolesarska pot
Prostor
Potrebno bi bilo odkupiti zelenico proti bolnici, prestaviti ograjo in urediti vse potrebno. Širitev bi bila možna tudi proti sv. Petru, preko potoka – sadovnjak
Uredite igrišče in okolico, garderobe, osvetlitev
Glavno parkirišče in prostor Avsenika uredite / makadam-trava / pa bo veliko lepši center
Največja sramota je Avsenikovo parkirišče (makadam). To je pod prvo treba urediti, lahko kot zunanji prireditveni prostor s pakririšči
Postavitev večjega igrišča v okviru parka (piknik prostor)
Garderobe, tuši za nogometno igrišče
Psi
Pogrešam več pasjih košev,okoli šole,Drnče in okoli bolnice.
Ker je med Begunjci veliko sprehajalcev psov bi bilo super, da bi bilo po celotni krajevni skupnosti na voljo več zabojnikov za pasje iztrebke.
ker je zmiraj več psov v begunjah in okolici bi potrebovali opzorilne table pse na povodce in vrečke za DREKCE ki jih je zmeraj več ob cesti travnikih upam da bo to kot je povsod drugot po občinah v državi ____ glej v Žirovnici za zgled .L.P. občan Begunj.
Kante za pasje iztrebke
Šport
drsanje/rolkanje/kotalkanje ploščad
Roler/skate park
več športnih dogodkov, kolesarski klub ipd.
drsališče, smučišče
igrišče za odbojko na mivki, balinišče
Športne dejavnosti, igrišča in boljše vzdrževanje igrišč
Šport za mlade !
Nova trgovina – ni šans; igrišče za odbojko na mivki
Garderoba za nogomet in ostale športnike s tuši
Nogometno igrišče, atletska steza, košarka, odbojka s tribuno, toda druga lokacija. Morda čez potok od obstoječega nogometnega igrišča; nastali prostor pa izkoristimo za večji center Begunj, pokopališče. Poskrbimo končno za pasje iztrebke, smetnjake, i.t.d.
Zdravje
zdravstvena ambulanta
Center za apiterapijo
AED
Okolje
Predlagam, da bi tovarna Elan nabavila boljše čistilne naprave, saj je zrak v okolici zelo smrdeč po laku ipd. Menim, da je dober zrak osnova, potem pa vse ostalo.
Nikakor ne želimo še večjega Elana z še več škodljivimi izpusti in z še več hrupa. Tudi odrezal bi vasi še bolj od središča Begunj.
Kultura
muzej suknjarstva
Večnamenska dvorana
večnamenska dvorana, tudi z možnostjo predvajanja filmov
Društva
ćebelarsko društvo Karavanke
lovska družina Begunjščica
prostori za ostala društva: za vsa aktivna društva
V Ranzingerjevi vili od knjižnice do tega. Sicer pa drustva s sedežem v Begunjah, ki se ukvarjajo z lokalno usmerjeno dejavnostjo
Ali ne bi bil namesto mladinskega kluba in društva upokojencev boljši medgeneracijski center?
Turizem
Kamp Krpin za avtodome (kamperji ven iz centra)
info table, turistične informacije, infoterminal
Trgovina
Nova trgovina – ni šans; igrišče za odbojko na mivki
Skozi Zapuže potrebujemo pločnik in obnovo ceste ter trgovino. Vse preveč tovornjakov gre skozi vas
Predlagam, da bi bila v Begunjah nova trgovina _ samo ne Mercator! Z veseljem bi sprejeli Lidl. Hvala za uslišanje.
Trgovino NE Mercator, ker je najdražja in to najbolj prizadene ravno tiste, ki ne morejo z avtom skočiti do Lesc…
Javni promet
Nastrešek na avtobusni postaji Poljče v smeri proti Begunjam, ležeči policaji – hitrostne ovire v Poljčah, luč – cestna svetilka nasproti hiše Poljče 17 – zjutraj se ne vidi ko hodijo uporabniki na avtobus, opozorilo za prehitro vožnjo v Poljčah
Ostalo
Hotela sem oddati tiskano anketo, pa jo na pošti niso hoteli,so rekli,da je nabiralnik ob vhodu v KS, tam pa ga ni.
Pohvala za anketo.
V Poljčah javna razsvetljava od picerije pod Velbi do garaž; postriči živo mejo ob Ruesovi ograji, ki zarašča na poljsko pot.; Oderuške cene na Sankaški koči??
Parkirišče pri trgovini, nujno bankomat, potrebno cestno ogledalo pri pokopališču za pogled v smeri Lesc, saj je zaradi parkiranih vozil pred trgovino nepregledno
Odločno nastopiti z investitorji novih stanovanjskih objektov, da na cestah popravijo škodo, ki so jo med gradnjo storili. Ne tako kot na Zgoši-dvojčki. Na ulico postaviti znake, da se cesta popravlja, ti so stali skoraj 3 mesece, pa se ni zgodilo nič. Prenesli so jih te dni na drugo lokacijo, kaj bo tam bomo videli, a potem pa spet nazaj v našo ulico, češ saj se dela, zima se bo vsak čas začela.
Želimo dom za starostnike, saj gre tudi razvoj v smeri manjših domov in ne tako velikih, kot je Radovljiški.
Da so javni prostori dostopni tudi gibalno oviranim in ne kot sedaj knjižnica in frizer.
Da sedanje pokopališče ostane v rabi tudi, če bo urejeno novo.
Bilo bi prav, če bi podelili javno priznanje za urejanje parka okrog Razingerjeve vile.
Bilo bi prav, če bi podelili javno priznanje za urejanje zelenice pred vhodom v pošto.
Predlagam priznanje/pohvalo oz. kar je pač možno za gospoda Boruta Marterja in ostale ustvarjalce TRIM Krpina-a, vsaj na nivoju KS, če ne na nivoju občine. Do sedaj izdelana steza je lep dokaz, da se da, če se hoče.
Ostali kraji
Predlagam, da sočasno oz. skladno z razvojem centra KS poskrbite tudi za razvoj ostalih krajev v KS. Poskrbeti je potrebno za dokončanje izvedbe kanalizacije v naseljih oz. delih naselij, kjer le-ta še ni izvedena. Poskrbeti za enak dostop do trgovskih storitev na celotnem območju KS. Za primer v Zapužah že dalj časa ni trgovine. Žal nekdanji objekt, kjer je bila nekdaj trgovina propada, prav tako tudi okolica objekta. Starejši krajani so primorani hoditi v trgovino v Begunje.
Izpostavljam DVORSKO VAS kot najbolj neurejeno in zapostavljeno vas v KS in občini: – javne površine (javno dobro) skozi vas so prilaščene v zasebna dvorišča, vrtove… – javna infrastruktura: – kanalizacije ni – vodovod “poka”vsako leto, azbesten cevi – cesta skozi vas in proti Otoku v razpadanju – cestni promet neopredeljen in neurejen (lokalni promet, kolesarska pot, šolska pot, konjenjiška pot, motoristično dirkališče)??? – Vaško jedro neurejeno v najširšem pomenu besede… in še bi lahko našteval, a je že naštete problematike več kot preveč. Prav gotovo, smo za tako stanje, zaradi neaktivnosti krivi predvsem sami, a kot krajani, občani in na koncu tudi davkoplačevalci imamo pravico pričakovati tudi enakovredno, sorazmeren pristop, pozornost, standard. Lep pozdrav! Andrej Avsenek Dvorska vas 17/a
KS Begunje ne sestavlja samo vas Begunje mar ne!!!!!! Kje so predlogi za ostala naselja???Anketa je narejena zelo,zelo sebično!
Skip to content