Domov

Pozdravljeni na naši spletni strani. Na tej strani bomo objavljali novice iz Krajevne Skupnosti Begunje, opis dela in projektov, ki so v izvajanju ali v pripravi ter omogočali vključevanje zainteresirane javnosti v razvoj našega kraja.

Novice

Novo vodstvo KS Begunje

Na današnji 1. redni seji Sveta KS Begunje so novo izvoljeni člani sveta izvolili predsednico Marijo Hrovat iz Begunj ter podpredsednika Matevža Langusa z Mlake. Uspešno delo vsem skupaj!

Predstavitev prostorsko-razvojnih problemov kandidatom za župana

Odbor za prostor KS Begunje je v tem tednu povabil kandidate za župana z namenom predstavitve glavne prostorske problematike v Begunjah. Vabilu so se odzvali vsi kandidati. Kandidatom smo predstavili problematiko z namenom, da bi potrebam kraja ob nastopu funkcije znali čim bolje prisluhniti in da bi se zavedali, da imamo v KS Begunje precejšnje …

Kontakt

To je stran z nekaj osnovnimi kontaktnimi informacijami, kot je naslov in telefonska številka.