Predstavitev KS

Begunje na Gorenjskem je vas v občini Radovljica, del zgornje Gorenjske. Poznana je kot kraj sedeža podjetja Elan ter zibelke Avsenikove glasbe.

Ime

Begunje so bile prvič omenjene v pisnih virih v letu 1050 kot Begûn in leta 1063 kot Uegun. Ime naselja je izpeljano iz osebnega imena Běgunъ, verjetno kot skrajšana oblika Běgun’e (selo). Kasneje je naselje dobilo žensko množinsko obliko imena – Begunje. Da bi se ime ločilo od Begunj pri Cerknici, se uporablja dolgo ime Begunje na Gorenjskem. V starejših virih se je naselje imenovalo tudi Begunje pri Lescah.

Krajevni praznik

Krajevni praznik Begunje praznujejo 4. maja v spomin na dan osvoboditve begunjskih zaporov ob koncu druge svetovne vojne.