Predstavitev članov sveta

Begunje

Marija Hrovat

Tjaša Legat

Mojca Markič

Begunje

Sandi Jurejevčič

Poljče

Jože Hajnrihar

Zgoša

Janez Gašperin

Jožica Režonja

Zapuže

Liljana Leš

Matjaž Trček

Dvorska vas

Vesna Papler

Podgora

Matevž Langus