Participativni proračun

Občina Radovljica začenja s postopki za pripravo participativnega proračuna. To pomeni, da lahko občani predlagamo in izglasujemo projekte za katere bo porabljen denar iz občinskega proračuna.

Za KS Begunje, Mošnje in Otok bo delavnica v četrtek 18. junija ob 17.00 v Kulturnem domu Mošnje.

Vabljeni, da sodelujete!

Praznenje zaplavnega prostora za prodno pregrado na Blatnici

Spoštovane krajanke in krajani. 


V naslednjih dneh bo podjetje Nivo eko d. o. o. pričelo z deli praznenja zaplavnega prostora za prodno pregrado na Blatnici, nad naseljem Begunje na Gorenjskem. Ta del je namenjen zadrževanju proda in drugih nanosov iz zaledja. S tem se zagotavlja tudi poplavna varnost naselja. 


Prodna pregrada se nahaja na koordinatah GKY: 438972, GKX: 138173.
Prosimo, da se ne gibljete na območju del in upoštevate opozorilne table.


Marija Hrovat

Predsednica KS Begunje

Z 8. redne seje sveta KS Begunje

13.1.2019 se je sestal svet KS Begunje. Glavna tematika je bila zunanja ureditev OŠ Begunje. Na skupni seji so člani sveta KS, predstavniki OŠ Begunje in predstavniki OŠ Lesce zavzeli stališče do zunanje ureditve OŠ Begunje, ki se glasi:

Zunanja ureditev OŠ Begunje se ne ureja z OPPN, temveč s spremembami projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, ki naj upošteva izhodišča navedena v drugem poglavju dokumenta “STALIŠČE SVETA KS BEGUNJE, OŠ BEGUNJE IN OŠ F.S. FINŽGAR LESCE do projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, Ronix, avgust 2018”, ki je priloga tega sklepa. Projekt je potrebno zasnovati celostno, izvedba se lahko izvaja po fazah.

Svet je začel z zbiranjem predlogov in pobud, katere so najnujnejše stvari v krajevni skupnosti, ki jih je potrebno urediti v letu 2020.

Več v zapisniku na strani Seje sveta

Vabilo na 8. redno sejo sveta KS Begunje

VABILO

na 8. redno sejo sveta KS Begunje, ki bo 

v ponedeljek 13. januarja 2020 ob 18.00 uri v prostorih KS Begunje.

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Begunje
  2. Prometna ureditev OŠ Begunje: – pregled situacije

– PZI prometne ureditve

– opredelitev sveta KS 

  1. Priprava predlogov za nujna ter vzdrževalna dela na območju celotne KS Begunje v okviru proračuna za leto 2020.
  2. Razno

Povezava na vabilo in priloge…

Zapuščina arhitekta Jožeta Plečnika

V okviru spremljevalnega programa Urhovega semnja, ki je letos tematsko posvečen arhitektu Jožetu Plečniku in njegovi neprecenljivi zapuščini v Begunjah,

vas vljudno vabimo

na predavanje dr. Damjana Prelovška»Zapuščina arhitekta Jožeta Plečnika«

v petek, 14. junija 2019, ob 19. uri v dvoraniPsihiatrične bolnišnice Begunje.

Ob krajevnem prazniku vas vabimo na na večer slovenskih pesmi

v soboto, 11. maja 2019, ob 19.00 uri pred Ranzingerjevo vilo v Begunjah.

V programu bodo sodelovali
pevka MašCilenšek s spremljevalno skupino (Klemen Smolej, kitara; Nace Jordan, bas kitara;Vid Ušeničnik, bobni); Sašo Gašperin – izbor umetnostnih besedil o Begunjah …

Kulturnemu delu sledi družabno srečanje.Lepo vabljeni.

V primeru dežja bo prireditev v dvorani Psihiatrične bolnišnice.