Skoči na vsebino

Cenik storitev KS Begunje za leto 2019

– grobnina za enojni grob: 21,35 €
– grobnina za dvojni grob: 42,70 €
– grobnina za trojni grob: 64,05 €
– grobnina za žarni grob oz. nišo: 21,35 €

– plošča žarne niše: 264,00 €

– prvi zakup zemeljskega groba/niše: 213,50 €

– uporaba poslovilne vežice: 111,84 €

Položnice za plačilo grobnine za leto 2019 se pripravljajo na občinski upravi in jih boste najemniki prejeli na dom.
V primeru smrti oz. za uporabo poslovilne vežice vas prosimo, da obvestite krajevno skupnost na GSM 031 389 152, da zagotovimo pripravo poslovilne vežice in uredimo potrebno pokopališko evidenco.