Skoči na vsebino

Čestitke

krajankam in krajanom, ki v letošnjem letu praznujejo visoki jubilej:

80 let:

Mojca Kokalj, Zapuže

Angela Pavlič, Zgoša

Valentin Valjavec, Begunje

Julijana Ferk, Begunje

Marija Pernuš, Zgoša

Milena Palavestrič, Zapuže

Justina Ručman, Zapuže

Jože Klinar, Zapuže

Breda Gaberc, Begunje

Emilija Vuzem, Zgoša

Antun Sudić, Zgoša
Marija Rozman, Zapuže

Francka Dolžan, Begunje

Albin Palovšnik, Zgoša

Franc Širovnik, Poljče

Marinka Markelj, Begunje

Stanislav Gašperšič, Begunje

Jurij Kokalj, Zapuže
Angela Klavžar, Zgoša

Martin Zupan, Begunje

90 let:

Jože Režonja, Zgoša

Ivanka Koselj, Poljče

Julijana Zupan, Zapuže

Egidija Smrekar, Slatna

Frančiška Primc, Begunje

Milena Gregorič, Begunje

Vsem jubilantkam in jubilantom, ki so že ali še bodo praznovali visoki jubilej,iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja in radosti v življenju.

Skip to content