Skoči na vsebino

Javna razgrnitev OPPN Begunje center

Občina Radovljica obvešča vse svoje občane, da bo

JAVNA RAZGRNITEV

občinskega podrobnega prostorskega načrta Begunje center – osrednje površine BE18 (območje od Jurčka do trgovine) in površine za ceste BE15 (cesta južno od trgovine proti Poljčam)

od 19. marca 2018 do vključno 18. aprila 2018 v prostorih Občine Radovljica in v prostorih KS Begunje (ter v prostorih DU Begunje)

JAVNA OBRAVNAVA

bo v četrtek, 22. marca 2018 ob 17.00 uri v prostorih Občine Radovljica

Na mestu obeh razgrnitev je možno vpisati vaša stališča in pripombe v knjigi pripomb, lahko pa jih posredujete tudi neposredno na naslov Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica ali na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (ključne besede: “OPPN Begunje”)

Povezava na gradivo:

17-03 OPPN Begunje – dopolnjen osnutek za JR

Skip to content