Skoči na vsebino

PBB – Psihiatrična bolnišnica Begunje

PRO za območje bolnišnice predvideva izdelavo OPPN, občina pa od l. 2008 k njemu ne pristopa. Specifična dejavnost bolnišnice terja vhode v bolnišnico tako, da so prihodi ločeni od ostalih pacientov. Dodatni problem je, da nova reševalna vozila zaradi dimenzij ne morejo vstopati skozi obstoječ vhod na severni strani. Rešitev je nov glavni vhod na J strani. Izza vrat v centralni fasadi na južni strani objekta so že prostori za sprejem pacientov. Zato je novi JZ privoz pričakovan. Rešuje tudi pristop gasilskim vozilom, kar sedaj ni omogočeno. Dovoz bi potekal poševno od križišča vrtec-Ranzingerjeva vila-pub Jurček do sredine graščinskega objekta.

Nekoč je interna, graščinska cesta na tem mestu že bila. Zato ZVKD KR poseg podpira. Pred graščino se pričakuje še dva interventna dovoza (gasilci). Zaradi že zgrajene nove trafo-postaje bo ostanek kaznilniškega zidu odstranjen. PBB je pobuda za takšne spremembe PRO že dala OR, odgovorov ni. S sprejemom OPPN, ki zaseda velik del centra Begunj, bi prvič prišlo do podrobnega prostorskega načrta. Tudi zato, ker je PBB odprtega tipa, potrebuje ureditev tudi za javnost. Časi za vlaganje v bolnišnice nikoli niso bili boljši. Istočasno bi poskusili rešiti problem ležečih policajev pri bolnici in cerkvi. Z umikom zidu bi se cesta lahko zamaknila, uredil bi se pločnik od cerkve do pokopališča. Pri vrtcu bi se uredilo krožišče z vsemi potrebnimi izvozi. 

Rešitev: Sprememba PRO je nujna, enako meje OPPN PBB.

Skip to content