Skoči na vsebino

Podgora: Kanalizacija

Tako trenutna kot načrtovana ureditev čiščenja komunalne odpadne vode za območje Podgore nista primerni. Trenutne rešitve povzročajo, da se slabo prečiščene komunalne vode (iz greznic) izlivajo v potoke ali na nižje ležeča zemljišča, kar povzroča smrad in higiensko neustreznost potokov/okolja. Tudi rešitev, ki je predvidena s strani OR za novogradnje ni primerna, saj predvideva uporabo individualne čistilne naprave s ponikovalnico. Ponikovalnice Podgoro ne delujejo, zato odpadna voda, priteče na površje na nižje-ležečih zemljiščih in s tem povzroča nepotrebne medsosedske spore. Pravilna začasna rešitev, bi bila vodenje izpustov iz čistilnih naprav v vodotoke, dolgoročno pravilna rešitev pa izgradnja skupnih čistilnih naprav za posamezno naselje oz. skupino naselij, ki so blizu, npr. rastlinske čistilnenaprave.

Rešitev: OR bi morala spremeniti projektne pogoje za novogradnje ter pristopiti k izdelavi kanalizacijskega omrežja za posamezno naselje s skupno čistilno napravo za to naselje. Po podatkih, ki jih KS Begunje ima, OR takega pristopa nima v planih in ga ne podpira ter vztraja pri tem, da bo vsak objekt potreboval lastno individualno čistilno napravo.

Skip to content