Skoči na vsebino

Podgora: Ureditev odvajanja meteornih voda

Na širšem področju Podgore je potrebno sproti vzdrževati vodotoke in graditi nove rešitve za odvajanje meteornih voda glede na novo nastale potrebe. Področje je zaradi specifične geološke zgradbe tal (ilovnata tla) značilno po muhastem obnašanju vode, ki spreminja svoje vodotoke, koplje podzemne rove, brezna na obdelovalnih površinah ter uničuje cestno infrastrukturo (uničevanje muld, spodkopavanje in pokanje asfalta) v kolikor ni pravilno upravljana. Sprotno preventivno upravljanje je nujno tudi za izogib dragih sanacijskih ukrepov kot naprimer podor ceste med Zadnjo in Srednjo vasjo. Potok, ki je povzročil omenjeni podor na državni cesti, še vedno ni urejen in se prosto pretaka po zemljiščih nad obnovljenim delom ceste ter ob padavinah tudi preko opornih zidov in preko ceste. Zelo verjetno bo nekoč ta voda zopet našla pot pod cesto in začela s spodkopavanjem. Takih predelov ob državni in občinskih cestah je še več. Kritičen problem je tudi cesta v polje pod Srednjo vasjo/do hiše Mlaka 8, kjer voda zaradi neurejenosti ob vsakem deževju odnaša pesek na travnike, na cesto pa ga je potrebno neprestano ponovno dovažati (nepotrebni stroški in delo).

Rešitev: OR pristopi k izgradnji poterbnih manjkajočih sistemov odvodnavanja, problematika skupaj s konkretnimi problemi in lokacijami je bila že večrat posredovana OR, vendar dosedaj še ni bilo odziva.

Skip to content