Skoči na vsebino

Šola Begunje

Energetska sanacija, menjava azbestne kritine in rekonstruirana 5. učilnica so bile zadnje investicije, ki pa niso bile v luči bodoče 9-letke. Za prehod na popolno šolo, kar je bil cilj Begunj v poznih 70-ih (samoprispevek), pa šoli manjkajo zemljišča. 

Razvojni načrt šole KS-u nikoli ni bil predstavljen, čeprav KS prosi zanj zadnjih 6 let. Zato se pojavlja dvom v parcialne investicije.

Kaj pogrešamo?

  • Varne šolske poti
  • Privoz avtobusa
  • Eko-otok
  • Učno-vzgojni vrt
  • Vhod v šolo ločen od dostav
  • Otroško igrišče tudi za naselje
  • Učilnico v naravi
  • Odstranitev žlindre pod uničenim asfaltom in novo športno igrišče krajevnega značaja
  • Urejene površine za mirujoči promet
  • Prizidek šole (uprava, zbornica, knjižnica, garderobe, ..)

Rešitev: Strokovne podlage za razvoj šole 2030 in prostorske potrebe uvrstiti v PRO in OPPN Šola (javno sprejeti dokument, ki utemeljuje potrebo po zemljiščih). 

Svet KS se je strinjal, da se glede na nujnost prometne ureditve OŠ, za ta del ne dela OPPN. Glede na število učencev oz. potrebe po širjenju šole, pa bi se v bodoče pristopilo v izdelavo OPPN šola.

OR predvideva za 2021 projektno dokumentacija za prometno ureditev šole in igrišča. Izvedba je načrtovana za leto 2022.

Skip to content