Skoči na vsebino

Srednja vas: ureditev priključka na državno cesto

Priključek poljske poti v Srednji vasi oz. ceste do hiše Mlaka 8 je zelo nevaren in nepregleden. Poleg varnostnega vidika je problematičen tudi funkcionalni vidik, saj novejša in večja kmetijska mehanizacija ne more dostopati do obdelovalnih površin pod vasjo Srednja vas. V preteklosti je bila s strani sedanjega župana OR že podana obljuba, da se bo zgradil nov priključek s priklopom na državno cesto nekoliko bolj proti Slatni.

Rešitev: OR mora izpolniti obljubo župana in izvesti priključek.

Skip to content