Skoči na vsebino

Urejanje prometa pri POŠ Begunje

Na pobudo staršev, POŠ Begunje in KS je Občina Radovljica podala obljubo, da bo realizirala prometno ureditev pri POŠ Begunje. Trenutno je predlog idejne zasnove v usklajevanju.

OR je pripravila predlog, ki le delno ureja omenjeno območje in sicer le prometno ureditev. KS Begunje pa želi, da se urejanja območja okrog šole loti celovito – upoštevaje potrebe za razvoj šole v prihodnje (npr. učilnica v naravi, šolski vrt, večjo povezavo notranjih učnih prostorov z zunanjostjo, knjižnica, …) in na podlagi tega izvede prvo fazo, to je prometno ureditev.

Skip to content