Urejanje prometa pri POŠ Begunje

Na pobudo staršev, POŠ Begunje in KS je Občina Radovljica podala obljubo, da bo realizirala prometno ureditev pri POŠ Begunje. Trenutno je predlog idejne zasnove v usklajevanju.

OR je pripravila predlog, ki le delno ureja omenjeno območje in sicer le prometno ureditev. KS Begunje pa želi, da se urejanja območja okrog šole loti celovito – upoštevaje potrebe za razvoj šole v prihodnje (npr. učilnica v naravi, šolski vrt, večjo povezavo notranjih učnih prostorov z zunanjostjo, knjižnica, …) in na podlagi tega izvede prvo fazo, to je prometno ureditev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.