Demografski podatki

Število prebivalcev po posameznih naseljih

Begunje 991
Dvorska vas 172
Mlaka 34
Poljče 194
Slatna 63
Srednja vas 23
Zadnja vas 33
Zapuže 392
Zgoša 370
Skupaj 2272