Skoči na vsebino

Sklepi in realizacija

1. seja 18.12.2018

Sklep 1:problemom kanalizacije za objekt Begunje 18/a

STANJE: Svet KS predlaga, da se kanalizacija uredi s podbojem pod cesto in ne s prekopom ceste, kar naj bi veljalo za vse podobne primere. Po izvedbi naj se cesta in bankina vzpostavi v prvotno stanje.

Sklep 2:Na pokopališču ostaja nerealizirana reklamacija pleskanja kape pokopališkega zidu

STANJE: Za dokončno ureditev reklamacije pleskanja kape pokopališkega zidu svet KS pooblašča Marijo Kavčič-Zupan.

Sklep 3:Prostorska problematika

Svet KS predlaga, da se na občino pošlje Pobuda za spremembe prostorskega reda

STANJE: dopis je bil poslan 20.12.2018, Dokument: prostorski red 31-12-2018, predlogi

Skip to content