Skoči na vsebino

Z 8. redne seje sveta KS Begunje

13.1.2019 se je sestal svet KS Begunje. Glavna tematika je bila zunanja ureditev OŠ Begunje. Na skupni seji so člani sveta KS, predstavniki OŠ Begunje in predstavniki OŠ Lesce zavzeli stališče do zunanje ureditve OŠ Begunje, ki se glasi:

Zunanja ureditev OŠ Begunje se ne ureja z OPPN, temveč s spremembami projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, ki naj upošteva izhodišča navedena v drugem poglavju dokumenta “STALIŠČE SVETA KS BEGUNJE, OŠ BEGUNJE IN OŠ F.S. FINŽGAR LESCE do projekta Zunanje ureditve OŠ Begunje, Ronix, avgust 2018”, ki je priloga tega sklepa. Projekt je potrebno zasnovati celostno, izvedba se lahko izvaja po fazah.

Svet je začel z zbiranjem predlogov in pobud, katere so najnujnejše stvari v krajevni skupnosti, ki jih je potrebno urediti v letu 2020.

Več v zapisniku na strani Seje sveta

Skip to content