Skoči na vsebino

Zadnja vas: ureditev priključka na državno cesto in rekonstrukcija ceste do Mlake

Priključek je bil že večkrat idejno narisan, nikoli do projektnega nivoja in korektno ovrednoten. Priključek je zelo nevaren zaradi nepreglednosti in je že bil vzrok prometnih nesreč, na žalost že tudi z udeležbo kolesarja in njegovimi telesnimi poškodbami v zadnjem letu. Nikakor ne smemo dopustiti, da se bo delo na tem problemu začelo še, ko bo prišlo do prve smrtne žrtve. Želimo, da OR sliši naše opozarjanje na perečo problematiko še pravočasno. Problematika čaka na reševanje že več kot 10 let.

Rešitev: OR mora takoj pristopiti k izdelavi priključka.

Prav tako mora OR pristopiti k rekonstrukciji občinske ceste Zadnja vas-Mlaka odsek Zadnja vas-Sv. Lucija. Na tem projektu so bile pobude podane na OR že v 2015, vendar se še ni premaknilo in sicer v sledečem vrstnem redu: ureditev lastniških razmerij, ureditev odvodnavanja meteornih voda ob cesti, rekonstrukcija ceste. Zaradi neprimernega ustroja ceste in nerešenega odvodnavanja cesta še hitreje propada. Pravilna rešitev bi bila poleg ureditve odvodnavanja še zamenjava celotnega ustroja pod cesto, saj se trenutna asfaltna prevleka nahaja zgolj na 10 cm gramoznega nasutja, pod katerim je zemlja.

Rešitev: OR pristopi čim prej vsaj k prvim dvem točkam: ureditev lastniških razmerij in odvodnavanja, da se zaustavi nadaljnje propadanje ceste.

Skip to content